Veiligheidsvoorschriften

3Volg bij het gebruik van uw 3Dtje de volgende veiligheidsvoorschriften:
  • Gebruik geen beschadigde kabels, stekkers of contactdozen. Buig of beschadig het netsnoer niet. Raak deze ook niet aan met natte handen en trek niet aan de kabel om hem uit de muur te halen.
  • 3Dtje werkt op hoge temperaturen en maakt gebruik van bewegende onderdelen. Deze kunnen verwondingen veroorzaken bij het verplaatsen. Raak de binnenkant van de printer of de smeltkop niet aan tijdens het printen. De temperatuur van deze onderdelen kunnen hoog oplopen tijdens het printen.
  • Laat de 3D-printer niet vallen, sla er niet op en maak hem niet vast met kabels die niet goedgekeurd zijn door de fabrikant.
  • Behandel en gebruik de verbruiksgoederen zorgvuldig.
  • Zet de 3D-printer af in mogelijk explosieve omgevingen of in de buurt van brandbare chemische producten. Hou altijd de regelgeving, instructies en waarschuwingen in acht.
  • Hou alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
  • Transporteer geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen en sla deze ook niet op in hetzelfde compartiment als de 3D-printer, zijn onderdelen of accessoires.
  • Monitor het printproces wanneer uw 3Dtje bezig is met printen.